Filarkiv for styret i Hovding

Filarkiv for styret i Hovding

Ekstraordinært årsmøte 2018

Postet av Filarkiv for styret i Hovding den 25. Okt 2018


Til medlemmene i Turn & Idrettslaget Hovding


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Turn & Idrettslaget Hovding 

torsdag 8. november 2018  i Torgstuen i Åsane nye Kyrkje inngang nede på baksiden mot byggplassen.

-Det blir registrering av medlemmer klokken 17.30 – 18.00.

-Det blir medlemsmøte/orienteringsmøte klokken 18.00 – 19.00.

-Ekstraordinært Årsmøtet klokken 19.00 – 22.00Saksliste:

1. Godkjenning av  de stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 

3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.  Foreta følgende valg:  

a)  Leder og nestleder 

b)  3 styremedlemmer og 1 varamedlem 

c)   Valg av gruppestyrer i Fotball, Friidrett og Turn

d)   To revisorer

e)   Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har    representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 f)  Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 

For å unngå at selve årsmøtet skal bli arena for sterke diskusjoner og uenigheter, inviteres alle medlemmer til et møte i forkant av selve årsmøtet.  Her vil det bli gitt en orientering om de utfordringer klubben har, og det blir anledning til å stille spørsmål.  


Alle som har betalt inn  medlemskontingent (§3 ledd 3 og 4)  på kr 100 på bankkonto må  etter §3 alle ledd og § 6 ledd 1-2-3 og 4, og etter den nye personvernloven såkalt GDPR fra EU om å sende inn en epost med personalia og epost, mobil/telefon osv, og bekrefte at dere vil være medlem i T&IL Hovding og at dere aksepterer og overholde idrettslagets og overordnende organisasjons ledds regelverk og   vedtak  § 3  ledd 1 a og ledd 4. Dette er og skal inn i  klubbadmin  ref § 3 ledd 8, og dere blir da medlem med stemmerett. Dette kunne hver enkelt gjort ved å registrere seg  i Min idrett og via der sende inn medlems søknad til T&IL Hovding som ville vært naturlig å gjøre. Det er opprettet en epost der dere kan oppfylle disse kravene og vi må ha dette i hende innen 1. november d.å. 

Epost : medlem@hovding.org

Og skulle det ikke passe å bruke epost kan dette sendes i post til styret, med samme frist. 


For å lette arbeidet med å få oversikt og registrere medlemmer som har betalt inn medlems penger for 2018 ber vi om å ta bryderiet med å skrive ut en kvittering med dato for innbetalingen. Dette for å få oversikt over hvem som er stemme berettige, og for å få en raskere registrering. 

Innbetalinger etter fristen på 1 (en) måned før årsmøtet gir ingen stemmerett.

Vi har forespurt HIK som har veiledet oss vedrørende NIF sine lover og bestemmelser.


Orienteringsmøtet starter kl 18.00 i de samme lokaler som årsmøtet avholdes.


Trenger du mer informasjon vennligst send epost til: hovedstyret@hovding.org 

Eller   mobil 951119250


VELKOMMEN.

Breistein 24.10.18.


Vennlig hilsen

T&IL Hovding

Gunnar T.Torsnes

        -leder-
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline