Samtykkeskjema Klubbskifte for spiller og dommer


Ved elektroniske overganger håndteres overganger på spillere og dommere mellom klubber (elektronisk) i Norges Fotballforbund sitt system FIKS (Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem). Klubbene kommuniserer elektronisk i FIKS ved pålogging av overgangsansvarlig. Hver enkelt klubb har definert en eller fler overgangsansvarlige som av sin klubb har fått fullmakt til å håndtere forespørsler om overganger i FIKS.
Samtykkeskjemaet sikrer at spiller, og foresatte for spillere under 18 år, signerer og dermed aksepterer at spilleren bytter klubb. Samtykkeskjemaet skal lastes opp i FIKS av ny klubb. Ved signering av samtykkeskjemaet er jeg/vi innforståtte med og aksepterer at alle nødvendige saksdokumenter i forbindelse med overgangen lagres elektronisk i FIKS. For mer informasjon om saksgang og saksdokumenter se; www.fotball.no/overganger
Spillerens

Logo.jpg


Samtykkeskjema-Elektronisk_overgang-15.pdf

Levert av IdrettenOnline