FORELDREVETTREGLER – TIL. HOVDING


• Møt opp på kamp – barna ønsker det.• Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap.• Gi oppmuntring til spillerne under kampen.• Gi oppmuntring i både medgang og motgang – ikke gi kritikk.• Husk at det er barnet ditt som spiller fotball, ikke du.• Husk at det er trener, og ikke foreldre, som har ansvaret for barna under trening og kamp.• Det er fotballutvalget i dialog med trenere og foreldrekontakter, som har ansvar for sammensetningen av lagene. Klubbens Sportsplan er styringsverktøyet i denne sammenheng.• Respekter treners bruk av spillere. Dersom du etter kamp skulle ha synspunkter på kampledelse, disposisjoner eller lignende, ber vi om at det går 24 timer før du tar kontakt. Klubben vil understreke viktigheten av at slike ting får modnes en tid. Klubben foretrekker at at tilbakemeldinger skjer skriftlig.• Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp. Det er mange oppgaver som ikke krever at man har fotballfaglig kompetanse. Møt opp på foreldremøter.• Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser.• De sportslige ferdighetene utøverne lærer kan bli brukt i noen få år, holdningene de utvikler i forhold til seg selv og andre vil kunne vare hele livet.• Vær et godt forbilde, bidra til å skape trivsel.• Vi står sammen om Fair Play – det handler om respekt, ikke sant?
FORELDREVETTREGLER.doc

Powered by: Bloc