TRENERVETTREGLER – TIL. HOVDING


• Vær presis, møt forberedt på kamp og trening. Kle deg i passende treningstøy.
Klubbens klubbtøy skal brukes på trening og kamp.

• Sørg for at det ligger skriftlig opplegg for hver trening, og at dette er kommunisert til med trenere

• Vær nøye med oppvarming og uttøying

• Husk at det viktigste er at spillerne trives og har det gøy sammen. For spillerne er god trening målbar i smil og trivsel

• Gi oppmuntring uten å se på resultatene

• La alle få delta. Alle skal tas vare på ut fra sine forutsetninger

• Vær et godt forbilde for utøverne i forhold til dommere og dommeravgjørelser

Det sportslige ferdighetene utøverne lærer av deg kan bli brukt i noen få år. Holdninger de utvikler i forhold til seg selv og andre vil
kunne vare hele livet


TRENERVETTREGLER.doc
Powered by: Bloc